اسپکتروفوتومتر

اسپکتروفوتومتر

 

نسل چهارم اسپكتروفتومترهای کمپانی  HACH با نامهای DR6000  و DR3900برمبنای آخرین تكنولوژی های روزدنیا طراحی گردیده اندتانیازکاربران دردستیابی هرچه بهتربه نتایج بادقت وصحت بالاترراتضمین نمایند. این ویژگی ها درکنارمجموعه کاملی ازتجهیزات جانبی متنوع توانسته نیاز هرکاربررادرزمینه های مختلف کاری پاسخگوباشد.

دراین دستگاههااستفاده ازمنوکروماتور Czerny-turner  توانسته تامین پهنای باند مناسب جهت اندازه گیری راتضمین نماید. ازطرفی بكارگیری 4 فیلتر sequential band pass  نیزکمك ویژه ای به کاهش میزان نورهرزدردستگاه به کمتراز % 0.05   نموده است وهمچنین امكان دستیابی به سیگنال اندازه گیری درمحدوده Abs±3  رامهیانموده است. ازسوی دیگرتكنیك RBT(Reference Beam Technology ) نیز میزان نوسانات اپتیكی درپروسه اندازه گیری رادرحد یك دستگاه دوپرتوی کاهش داده ودرکناردتكتورهای سیلیكونی بانویزپائین نهایت پایداری وگزینش پذیری درانتخاب طول موج مورد نظرراایجاد نموده است.

  

ویژگیهایمتمایز DR6000

طراحی جدید cell holderجهت کاربری هرچه ساده تر

تطابق کامل باسیستمهای  LIMS

ارائه انواع بسته های کاربردی جهت آنالیزآنزیمی موادغذایی

امکان SCAN طول موج

امكان استفاده ازانواع سلهای اسپكتروفتومتری باسایزهای مختلف

امكان اتصال به سیستمهای ONLINE کمپانی HACH

  

ویژگیهایمتمایز DR3900

تطابق کامل باسیستمهای LIMS

شناسایی اتوماتیك خطاها

امکان SCAN طول موج

امكان استفاده ازانواع سلهای اسپكتروفتومتری باسایزهای مختلف

امكان اتصال به سیستمهای ONLINE کمپانی HACH

 

قابلیتهاییکاربردیدرکنارصفحهنمایشبزرگورنگی TFT

امكان اختصاص COMMENTبرای هریك ازمنحنی های کالیبراسیون،

نمایش مرحله به مرحله روش انجام تست،

امكان اختصاص Sample ID و Operator IDبرای هرتست،

نمایش برخی خطاهاازجمله آلودگی سطح ویالهادراندازه گیری.

  

اتصالبهسیستمهای ONLINE

یكی ازمهمترین ویژگیهای کاربردی اسپكتروفتومترهای جدید،قابلیت اتصال آنهابه آنالایزرهای آنلاین HACH وامكان انجام تنظیمات مختلف برروی آنالایزرهابه صورت آنلاین ازداخل آزمایشگاه میباشد.

 

 

مدیریتوانتقالنتایجبدونخطا

وجود 3 خروجی USB وواسط اتصال به شبكه داخلی ازطریق ورودی LAN وانتقال سریع وبدون خطای نتایج را ممكن ساخته است وسبب تطابق کامل این دستگاه باانواع سیستمهای مدیریت اطلاعات آزمایشگاهLIMS گردیده است.

  

نسلچهارماسپكتروفتومترهاابزاریجهتارتقاءصحتنتایج

AQA: نرم افزارقدرتمند موجود برروی نسل جدید اسپكتروفتومترهای HACH بابكارگیری ابزاری چون منحنیهای CONTROL CHART ونمودارهای TREND میتواند بیش ازپیش یك آزمایشگاه رادرراستای اجرای هرچه ساده ترپروسهAQA (Analytical Quality Assurance) یاری نماید.

 

بارکددوبعدی(2D Barcode)

،درنسل جدیداسپكتروفتومترها HACH علاوه بربارکدهای یكبعدی ازبارکدهای دوبعدی برای ثبت اطلاعات بیشترازجمله تاریخ انقضاء،شماره بسته بندی ونمایش هشدارخطاها،بهره برده است.

 

نرمافزارقدرتمندوکارآمد

بیشاز 200 منحنی کالیبراسیون ازپیش تعریف شده جهت اندازه گیری بیش از 70 پارامترکلیدی درآب وفاضلاب ازجملهTOC, surfactant nutrients 

 امكان اجرای تك تك مراحل رسم منحنی کالیبراسیون جدید بااستفاده ازنرم افزارهدایتگرقدرتمندوصفحه نمایش رنگی TFT 7’’

 

بیشترین سرعت و دقت با ویالهای بارکد دار

شناسایی بارکد:

 حذف خطاهای فردی و شناسایی اتوماتیک متد اندازه گیری و طول موج مربوطه

 

دتکتور مرجع:

کنترل و جبران نوسانات احتمالی سیستم اپتیک

 10 مرتبه اندازه گیری و حذف نتایج غیر متعارف:

هنگام چرخش ویال هرگونه خراشیدگی گرد و خاک و نقص در جداره ویال شناسایی شده و نتایج غیر متعارف حذف میگردد

 حد اقل احتمال تماس با مواد شیمیایی بدون نیاز به بازکردن بالشتکهای مواد یا شستشوی شیشه آلات

اسپکتروفوتومتر
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام اینستاگرام balatarin YOUTUBE GOOGLE+ facebook tumblr twitter aparat cloob linkedin blogfa pinterest

logo-samandehi
ارتباط با ما

تلفن:66905228 21 98+

فکس:66428832 21 98 +

تلگرام: 9304401200 98 +

ایمیل: info [at] katisanat . com 

نشانی: تهران- خیابان آزادی - بعد از وزارت کار- خیابان شکاری

تمام حقوق وبسایت متعلق به کاتی خزر می باشد