فلومترمحصولات

دبی سنج یا فلومتر flow meter 0000

0
Ultrasonic Flow Meter Working Principle

دبی سنج یا فلومتر flow meter 0000

“فلومتر وسیله ای است  برای اندازه گیری جریان خطی، غیر خطی، جرمی یا حجمی یک مایع یا یک گاز است.”

 • انتخاب یک فلومتر
 • پایه انتخاب مناسب جریان فلومتر درک روشن از الزامات کابردی خاص می باشد. بنابراین،باید به طور کامل ارزیابی ماهیت مایع فرآیند و نصب کلی انجام شود. در اینجا برخی از سوالات کلیدی که قبل از انتخاب یک فلومتر باید پاسخ داد:
 • چه نوع سیالی توسط جریان سنج یا جریان سنج (هوا، آب، و غیره) اندازه گیری می شود؟
 • آیا شما نیازبه اندازه گیری حجم عبوری در واحد زمان دارید و / یا توتالایزر از اندازه گیری جریان را دارید؟
 • اگر مایع آب نیست، مقدار ویسکوزیته مایع چقدر است؟
 • مایع تمیز است؟
 • آیا شما نیاز به یک صفحه نمایش محلی درروی فلومتردارید و آیا شما نیاز به یک خروجی سیگنال الکترونیکی دارید؟
 • میزان حداقل و حداکثر جریان چقدر است؟
 • فشار حداقل و حداکثر چقدر است؟
 • حداقل و حداکثر دما چقدر است؟
 • آیا مایع به طور شیمیایی با قسمتهای در تماس با مایع فلومتر سازگار است؟
 • اندازه لوله چیست؟
دبی سنج یا فلومتر flow meter 0000

دبی سنج یا فلومتر flow meter 0000

انواع فلومتر:

روتامتر یا Variable Area Flowmeter برای گازها و مایعات

روتامتر یک لوله مخروطی و شناور است.یک لوله مخروطی و شناور است. به این دلیل کم هزینه، ساده ، افت فشار پایین، قابلیت راندمان نسبتا وسیع و خروجی خطی، به طور گسترده از جریان متر متغیر استفاده می شود.

Rotameter Flowmeter

Rotameter Flowmeter

فلومترمغناطیسی برای مایعات هادی جریان magnetic flowmeter

در دو صورت برخط و نفوذی در دسترس می باشد.Flowmeters مغناطیسی هیچ بخش متحرکی ندارد و ایده آل برای استفاده از فاضلاب و یا هر مایع کثیف است که هدایت. نمایش ها یکپارچه یا خروجی آنالوگ می تواند برای نظارت از راه دور و یا ورود به سیستم استفاده می شود.

 

Magnetic Flow meter

Magnetic Flow meter

دبی سنج یا فلومتر flow meter 0000

ورتکس فلومتر؟Vortex flowmeter

مزایای اصلی فلومتر ورتکس حساسیت کم آنها نسبت به تغییرات در شرایط فرآیند و سایش کم نسبت به دیافراگم یا توربین متر است. همچنین هزینه اولیه و نگهداری کم است. به همین دلیل، آنها در میان کاربران پذیرفته شده اند.فلومتر ورتکس بر مبنای پدیده ای در دینامیک سیاالت که توسط دانشمندی به نام Kármán von Theodore کشف گردیده است کار میکند . در عمل فلومتر ورتکس با مکانیزمی بر اساس اندازه گیری نوسانات ایجاد شده در پشت یک مانع در سیال کار میکند . فلومتر ورتکس در بسیاری از صنایع برای اندازه گیری مایعات و گازها و بخار مورد استفاده قرار میگیرد .

در صنایع شیمیائی و پتروشیمی برای مثال در قسمت تولید برق … در سیاالتی نظیر بخار اشباغ ، بخار بسیارداغ ، هوای فشرده ، نیتروژن ، گازهای دو فازی ، گاز دودکش ، دی اکسید کربن ، آب دمینرال ، حاللها ، روغن انتقال حرارت ، آب تغذیه بویلر و ….میتوان از این فلومتر سود جست .اندازه گیری فلو در فلومتر ورتکس به صورت حجمی بوده که البته برای اندازه گیری به صورت جرمی در مواردی مانند بخار بایستی با استفاده ترانسمیتر فشار جداگانه و همچنین سنسور دما و اتصال آنها به فلو کامپیوتر به محاسبه جرم عبوری یا مقدار انرژی جابجا شده پرداخت . در تصاویر زیر شکل کلی این فلومترهای آمده است .

Vortex Flowmeter فلومتر ورتکس

Vortex Flowmeter فلومتر ورتکس

فلومتر جرمی  Coriolis flowmeter

یکی دیگر از روشهای اندازه گیری فلو بر حسب وزن میباشد که به فلومترهای جرمی یا مس فلومتر مشهورند . در روشهای
متداول قبل برای اندازه گیری جرم سیال عبوری نیاز به اندازه گیری دانسیته مواد نیز میبود که عمال محاسبه جرم با
خطای بسیار همراه میگردید . در حال حاضر انواع فلومترهای جرمی با تکنولوژیهای کوریالیس و ترمال مس این اندازه
گیری را با دقت باال انجام میدهند .در این فلومتر های فلوی سیال مستقل از فشار قابل اندازه گیری میگردد و شما را از
خطاهای اندازه گیری فلوی سیاالت گازی ناشی از تغییرات دما و فشار مصون نگه میدارد.

فلومتر های جرمی با وابستگی جزئی به تراکم، فشار و ویسکوزیته مایع کار می کنند. این نوع ازفلومتر ها از یک مبدل فشار دیفرانسیل و یک سنسور دما یا یک عنصر حسگر گرما و اصول هدایت گرمادهی حرارت برای تعیین جریان واقعی جرم استفاده می کند. بسیاری از این جریان سنج های جرم دارای نمایشگرهای یکپارچه و خروجی های آنالوگ برای ثبت اطلاعات هستند. کاربردهای معمولی عبارتند از تست نشت و اندازه گیری جریان کم در میلی لیتر در دقیقه فلومتر کوریولیس با اندازه گیری نیروی ناشی از شتاب و ناشی از جرم در حال حرکت به سمت )و یا به دور از( یک مرکز چرخش است میتواند مقدار فلوی جرمی سیاالت مختلف اندازه گیری کند.

این اثر را می توان در جریان آب یک حلقه شلنگ انعطاف پذیر است وقتی جریان آب به شدت از آن عبور میکند و شلنگ جلوی بدن تمایل به چرخش نشان میدهد و از آنجا که آب روانه به دست نیروهای مخالف اعمال میکند باعث می شود که شلنگ به پیچ و تاب بیفتد . در حقیقت فلومتر کوریالیس با اندازه گیری این پیچ و تاپ که رابطه مستقیمی با فلوی جرمی دارد میتواند مقدار فلوی جرمی را با کمی پردازش و خطی کردن مقادیر با دقت باال به دست آورد.

فلومتر کوریولیس

فلومتر کوریولیس

دبی سنج یا فلومتر flow meter 0000

فلومتر اختلاف فشار DP FLOWMETER

این نوع فلومتر برای اندازه گیری و مانیتورینگ جریان های مایع و گاز مورد استفاده قرار می گیرد. اختلاف فشار کوچک نسبت به جریان از طریق جریان توسط یک صفحه خاص در محفظه دستگاه بوجود می آید. شکل نازل بر مبنای جریان است، که در نتیجه جریان مشخصه در تمام محدوده اندازه گیری ثابت باقی می ماند.
فلومترهای کانال باز جهت اندازه گیری حجم سیال عبوری مایع در یک کانال مورد استفاده قرار میگرد . اساس کار در اندازه گیری فلو در این روش هدایت آب در مقاطع از قبل تعریف شده و اندازه گیری تغییرات سطح آب یا فاضالب عبوری و کالیبره آن بر حسب فلو می باشد.

 

DP FLOW METER

DP FLOW METER

فلومتر جابجایی مثبت  positive displacement flowmeter

این فلومتر برای آب استفاده می شود زمانی که لوله ای مستقیم در دسترس است و توربین، سنسور پدالی، اغتشاش بیش از حد را خواهد دید. همچنین برای مایعات چسبناک استفاده می شود.فلومترهای جابجائی مثبت برای اندازه گیری دقیق پیمانه ای سیاالت خصوصاً مایعات وسیکوز مورد استفاده قرار میگرید و خود به انواع مختلفی تقسیم میگردند .
مدل پیستونی
فلومتر دنده ای بیضوی flowmeter gear Ovale
فلومتر دنده ای حلزونی flowmeter gear Helical( برای مواد با ویسکوزیته باال استفاده میشود (
مدل دیسک گردنده به صورت محوری disk Nut

positive Diplacement Flowmeter

positive Diplacement Flowmeter

دبی سنج یا فلومتر flow meter 01
فلومتر توربینی turbine flowmeter

فلومترهای توربینی مکانیزم ساده ای دارند و از یک توربین با پره های مشخص تشکیل شده که در کنار یک سنسور برای
مثال پراکسیمتی سوئیچ با هر گردش توربین در اثر عبور جریان و فلو تعدادی پالس تولید میکنند که با کالیبرۀ دستگاه بر
اساس مقدار فلو و تعداد پالس ایجاد شده رنج فلومتر بدست می آید . برای انتخاب چنین فلومتری موارد زیر را در نظر
داشته باشید.

1 -رنج فلو
2 -نحوه اتصال
3 -نوع کانکشن
4 -شرایط دمایی سیال
5 -فشار کاری سیال
6 -ماهیت سیال از لحاظ خورندگی
7 -چگالی سیال

فلومتر توربینی می تواند دقت 0.5٪ از مقدار اندازه گیری داشته باشد. این یک فلومتر بسیار دقیق است و می تواند برای مایعات خالص و مایعات چسبناک تا 100 سنتی استوک استفاده شود. حداقل 10 قطر لوله مستقیم لوله در ورودی مورد نیاز است. شایع ترین خروجی ها یک موج سینوسی یا فرکانس مربع می باشد، اما سیگنال کاندیشنر را می توان برای خروجی های آنالوگ و طبقه بندی ضد انفجار نصب کرد. این متر شامل یک روتور چند لبه ای است که در زاویه ی راست جریان قرار گرفته و در جریان سیال در یک یاتاقان آزاد به حالت تعلیق درآمده است.

TURBINE FM

دبی سنج یا فلومتر flow meter 0000

فلومتر اوریفیس پلیت orifice plate flowmeter

فلومتر های اورفیس پلیت از قدیمی ترین روشهای اندازه گیری فلو محسوب میشوند که با طراحی نسبتاً ساده ، کارائی بالا
و قابلیت اطمینان و تکرارپذیری قابل قبولی ارائه میدهند .اوریفیس به صفحه مسطحی می گویند که در آن یه سوراخ بسته
به محاسبات مربوط به طراحی اورفیس ایجاد گردیده است . اساس کار بر این اصل استوار است که ایجاد مانع در مسیر فلو
باعث ایجاد افت فشار در خط و ایجاد اختالف فشار در دو طرف اورفیس میگردد .

با اندازه گیری این اختالف فشار به کمک ترانسمیتر اختالف فشار یا گیج اختالف فشار و با فرمولهائی که در سیالات استفاده میکنند میتوان این مقدار را بر حسب فلو کالیره کرد .در طراحی چینین فلومترهائی موارد متعددی مد نظر قرار میگرد که معمولترین آنها از قرار زیر هستند:
1 -فشار خط
2 -نوع سیال و خواص فیزیکی مربوط به آن
3 -دمای خط

Orifice Plate Flowmeter

Orifice Plate Flowmeter

فلومتر پیتوت pitot tube flowmeter

در اندازه گیری فلو سیالات گازی خصوصا هوا در رنج کم معمولا از روش پیتوت تیوب استفاده میگردد .این خاصیت که در صورت ایجاد جریان هوا در یک سر لوله فشار آن نقطه از فشار خود لوله کمتر میشود مکانیزم اندازه گیری روش پیتوت می باشد.

images 1

فلومتر آلتراسونیک Ultrasonic Flowmeter

امروزه روشهای آلتراسونیک جزء لاینفک بیشتر تجهیزات اندازه گیری ابزار دقیق مخصوصا نمونه های غیر تماسی گردیده
است .در فلومترهای آلتراسونیک که در حوزه وسیعی از سیالات ائم از گازها و مایعات کاربرد دارند با توجه به خواص دوپلر
که در فیزیک با آن آشنا هستید فرکانسی از یک منبع تولید شده و از طرف دیگر یک گیرنده این فرکانس را لحظه به لحظه
چک میکند . در صورتی که فلوی سیال دچار تغییر شود این فرکانس رفت و برگشت تغییر به خاطر سرعت سیال تغییر
محسوسی خواهد داشت .

اندازه گیری و کالیبره این تغییرات بر حسب فلو به شما امکان اندازه گیری فلو به روش آلتراسونیک را خواهد داد . در عمل تکنیک اندازه گیری فلو به روش آلتراسونیک پیچیدگی های خود را خواهد داشت ولی اساس اندازه گیری اکثر فلومترهای اولتراسونیک مکانیزم دوپلر میباشد . در انتخاب فلومتر آلتراسونیک موارد زیر را در نظر داشته باشید:

1 -رنج اندازه گیری فلو
2 -فشار خط
3 -نحوه نصب
4 -چگالی یا ویسکوزیته سیال
5 -پرتابل یا ثابت بودن دستگاه
6 -وجود ذرات ناخالص در دستگاه

13 big 1 0

با توجه به تنوع در فلومتر ها و همچنین نیاز به در دست بودن اطلاعات دقیق لاین مورد نظر نیاز به تکمیل پرسشنامه زیر می باشد.خواهشمندیم پرسشنامه زیر را دقیق تکمیل و به آدرس info@katisanat.com یا به شماره واتس اپ و ایتا ۰۹۱۹۸۳۰۱۲۰۰ ارسال نمایید.

دبی سنج یا فلومتر flow meter 0000

دریافت فایل pdf  پرسشنامه:

flow questionair kati sanat

 

 

کپچر هود دیفیوزر اطاق تمیز Dbm 620 kimo

مقاله قبلی

سطح سنج یا Level meter 0000

مقاله بعدی

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *