رطوبت سنج

رطوبت سنج هوای فشرده DP500

0
رطوبت سنج هوای فشرده DP500
رطوبت سنج هوای فشرده DP500

رطوبت سنج هوای فشرده DP500

رطوبــت با درصدهای مختلف با اکثر مبردهایی که عموما بکار برده می شوند ترکیب شــده و باعث تشــکیل ترکیبات بسیار خورنده ( معمولا اسیدها ) می شود بطوریکه با روغن و سایر مواد موجود در سیســتم از جمله فلزات واکنش انجام می دهد. این عمل شیمیایی غالبا سبب حفره دار شدن و آسیب های دیگر در سوپاپ ها , کاسه نمد ها , سر محور یاتاقان ها , دیواره سیلندرها و سایر سطوح صیقلی می شود.

رطوبت سنج هوای فشرده DP500

رطوبت سنج هوای فشرده DP500

همچنین ممکن است سبب از بین رفتن روغن و تشکیل لجن و روکش فلزی یا ســایر چیزهایی شــود که باعث گرفته شدن ســوپاپ ها و مجراهای روغن می شــوند و سطوح یاتاقان ها را خط می اندازند و به عبارت دیگر عمر تجهیزات را کوتاه می کنند. همچنین خوردگی ناشــی از رطوبت به نابودی سوپاپ ها کمک می کند و در موتور کمپرسورهای بسته و نیمه بسته غالبا باعث از بین رفتن عایق سیم پیچی می شود که به اتصال کوتاه شدن یا اتصال بدنه سیم پیچ موتور می انجامد.

وجود بخار آب به هر میزان که باشد می تواند باعث خرابی و نابودی سیستم تبرید گردد. و از طرفی وجود سیستم تبرید کاملا عاری از رطوبت امکان ندارد. لذا عملکرد مطلوب سیســتم تبرید ایجاب می کند که محتوی رطوبت سیســتم پایین تر از سطحی باشد که آثار مخرب در تجهیزات ایجاد می کند.

حداقل ســطح رطوبت که در یک سیستم تبرید آثار مضر به وجود خواهد آورد به روشنی تعریف نشده است و بطور قابل ملاحظه ای به ماهیت ماده مبرد , مقدار روغن و دمای کارکرد سیستم ، مخصوصا به دمای مبرد خروجی از کمپرسور بستگی دارد. رطوبت در سیســتم تبرید ممکن اســت به صورت آب آزادfree water   یا محلول با مبرد وجود داشــته باشــد.

رطوبت سنج هوای فشرده DP500

وقتی که در یک سیستم تبرید رطوبت به صورت آب آزاد حضور دارد در کنترل کننده مایع مبرد( شیر انبساط ) و یا در اواپراتور منجمد شده تبدیل به یخ می شود مشروط به اینکه دمای اواپراتور در پایین تر از دمای انجماد آب نگه داشته شده باشد. طبعا یخ بستن آب در محل شیر انبساط مانــع از عبور مبرد به داخل اواپراتور می شــود.

cas image

لذا سیســتم از کار می افتد تا زمانی که یخ ذوب شده و جریان مبرد از سر گرفته شود در این چنین مواردی سیستم تبرید به صورت متناوب کار می کند زیرا جریان مایع مبرد به اواپراتور با انجماد و ذوب شدن یخ در محل اروفیس شیر انبساط قطع و وصل می شود. چون آب آزاد در سیستم فقط وقتی وجود دارد که مقدار رطوبت سیستم از مقداری که مبرد به صورت محلول می تواند نگه بدارد تجاوز کند.

یخ بستن شیر انبساط تقریبا همیشه نشانه آن اســت که محتوی رطوبت سیستم بالاتر از حداقل سطحی اســت که خوردگی ایجاد می کند .) پس خوردگی ایجاد می شــود ( از طرف دیگر تنها , نبــودن یخ نمی تواند به این معنی باشد که محتوی رطوبت سیستم الزاما کمتر از سطحی است که سبب خوردگی می شود.

csm Energymanagement 2 EN 2d42e9e8b1

چون که در بعضی از مبردها , خوردگی در سطحی پایین تر از سطح تشکیل آب آزاد رخ می دهد. همچنین بایستی به خاطر داشت که انجماد در سیستم های تهویه مطبوع یا در هر سیستم تبریدی که دمای اواپراتور بالاتر از دمای انجماد آب است اتفاق نمی افتد. به این دلیل سیســتم های تبرید با دمای بالاتر غالبا بیشتر در معرض صدمات خوردگی ناشی از رطوبت هستند تا سیستم های با دمای پایین تر. زیرا مقادیر نسبتا زیاد رطوبت می تواند بدون توجه و دقت برای دوره های زمانی طولانی در چنین سیســتم هایی وارد شــده باشد.

چون که توانایی نگهداری رطوبت به صورت محلول در یک مبرد منحصر به فرد با کاهش دما , کم می شود لذا به این نتیجه می رســیم که در سیستم های کم دما محتوی رطوبت بایستی در یک سطحی خیلی پایین تر از مقداری که انجماد روی دهد نگه داشته شود. از این رو ، معمولا خوردگی ناشی از رطوبت در چنین سیستم هایی در حداقل است. مقدار اســید موجود در سیستم را می توان با گرفتن مقداری از روغن درون کارتر کمپرسور چک کرد.

وسایل مختلفی برای این کار وجود دارد. یکی از این وســیله ها کیت مخصوص سنجش اسید روغن های برودتی است.با استفاده از این محلول می توان درصد اسید موجود در روغن را بدست آورد.

طبق اســتـاندارد ايزو، رده بندي كيفيت هـواي فشــرده، بر اســـاس ميزان ســـه آلودگي مهم (جامـدات، روغـن و آب/ رطوبت) صورت گرفته است.

پايين ترين سطح كلاس بندي تعريف شده هواي فشرده به شرح زير است :

حداكثر سايز ذرات        40 ميكرون

حداكثر غلظت ذرات      10 ميلي گرم بر مترمكعب

حداكثر نقطه شبنم        10 درجه سانتي گراد

حداكثر ميزان روغن       25 ميلي گرم بر مترمكعب

یکی از دستگاههایی که این پارامتر ها را اندازه گیری میکند دستگاه قابل حمل اندازه گیری رطوبت هوای فشرده می باشد که مشخصات فنی آن در ذیل ذکر گردیده است:

csm Taupunktmessgeraet DP500 1 9eedba6efe

شرکت سازنده :CS-INSTRUMENT

مدل :DP 500

کشور سازنده :آلمان

دارای :سیستم محافظ سنسور در برابر رطوبت

دارای :نرم افزار پردازش اطلاعات

قابلیت :ذخیره اطلاعات برروی USB

دارای :ورودی سنسور فشار

نمایش اطلاعات :به صورت گراف 100 میلیون داده

دارای :کیف حمل

رنج فشار :-1…350 بار

دمای نقطه شبنم :80-…+50°Ctd

دقت :± 0,5°Ctd at -10…+50°Ctd

دمای کاری :20- الی 70 درجه سانتی گراد

هوای فشرده و کاهش مصرف انرژی 0000

مقاله قبلی

دستگاه تعیین نقطه ذوب IA9200

مقاله بعدی

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر در رطوبت سنج